Відділення детоксикації

(офіційно - Центр детоксикації та гемодіалізу) було створено 1 квітня 1989 року з метою надання населенню області послуг з інтенсивної терапії такими екстракорпоральними методами, як гемодіаліз, гемосорбція, гравітаційна хірургія, плазмаферез. Очолював відділення детоксикації з 1989-2002 рік лікар з вищою категорією та багатим досвідом роботи Матюшин Олександр Анатолійович (1946 р. н.).

Спочатку у відділенні працювало 3 лікаря-анестезіолога, 3 медичні сестри та молодша сестра. Сеанси гемодіалізу хворим з гострою та хронічною нирковою недостатністю проводилися на апараті Штучна нирка СГД-8 .

Головним напрямком роботи відділення є діалізне лікування хворих у термінальній стадії хронічної ниркової недостатності. В 1993 році у відділенні розгорнуто 6 стаціонарних ліжок з новим штатним розкладом : завідуючий відділенням, 6 лікарів-анестезіологів, 12 медичних сестер, 10 молодших сестер та інженер по обслуговуванню апарату ,,Штучна нирка”. Проводилася внутрішньовенна і зовнішня лазеротерапія, непряме електрохімічне окислення крові.

3 1997 року діалізна апаратура відділення поповнилася апаратом фірми Фрезеніус, системою водоочистки, що значно покращило результати лікування хворих, збільшило тривалість життя пацієнтів відділення.

З 2002 року відділення очолив лікар вищої категорії Одолінський Сергій Сергійович (1963 р. н.), закінчив Тернопільський медичний інститут в 1986 році. З 1986-1993 рік працював лікарем-анестезіологом Хмельницького пологового будинку, з 1993 року – лікар-анестезіолог відділення детоксикації. Бере активну участь в раціоналізаторській діяльності, має друковані роботи та пропозиції.

Впровадження нових технологій діалізного лікування, які відповідають міжнародним стандартам, дало змогу лікувати хворих в амбулаторному режимі, суттєво підвищити якість життя хворих. В зв'язку з ростом актуариальної виживаємості почала збільшуватися чисельність діалізних пацієнтів. У три етапи відділення перейшло на чотирьохзмінний графік роботи.

Набутий досвід, застосування нових методик (гемофільтрація, гемодіафільтрація) призвели до максимального заповнення десяти ліжок гемодіалізу. З грудня 2005 року у відділенні впроваджений амбулаторний перитонеальний діаліз. Зараз на діалізному лікуванні знаходиться 85 хворих, 13 із яких - хворі перитонеального діалізу.

Подальшого розвитку набув і плазмаферез. Дискретна методика, яка використовувалася раніше, поповнилася безпечнішим і ефективнішим безперервним фільтраційним методом на апараті ,,Гемофенікс”.

За меценатською допомогою спонсорів відділення постійно покращує умови лікування хворих і роботи персоналу. Придбана комп'ютерна техніка та програмне забезпечення її дозволило розробити і впровадити ряд діагностичних і лікувальних алгоритмів. Постійний аналіз роботи дозволив узагальнити результати лікування у низці друкованих праць, доповідей на конференціях державного і міжнародного рівня, запатентувати ряд винаходів корисних моделей, численних раціоналізаторських пропозицій.

За час роботи відділення лікарі-анестезіологи Мішенко Р.Ф. та Середа І.В. захистили кандидатські дисертації. Лікарі відділення регулярно відвідують наукові конференції, з'їзди і симпозіуми. Опанування новітньої інформації, отриманої на курсах підвищення кваліфікації, з друкованих джерел сприяє впровадженню нових препаратів і методик лікування хворих.

Відділення детоксикації обласної лікарні – обласний консультативно-методологічнй центр з екстракорпоральних та еферентних методів детоксикації, лікування гострих отруєнь, недостатності функцій нирок і печінки.

Нині відділення детоксикації – одне з найбільших відділень Хмельницької обласної лікарні. Тут трудиться дружний колектив високих професіоналістів у складі 13 лікарів, 20 медичних сестер, 10 молодших медсестер. Технічний персонал відділення – інженер Кучер О.Г. та техніки забезпечують роботу не тільки апаратів гемодіалізу, але й медичної техніки інших відділень.

За сумліну роботу неодноразово відзначалися: зав. відділенням: Одолінський С.С., лікарі — Середа І.В., Малоголовка О.А., Косташ В.М., Онуфран В.І., медичні сестри – Ковальчук Н.А., Рапацька Т.П., Сніцар О.Л., Осадчук Ж.А., молодші сестри – Дичаківська В.А., Гуцалюк Г.М., інженер Кучер О.Г.

 Не дивлячись на чисельність, відділення не відповідає світовим стандартам показники роботи його являються одними з кращих в Україні.