Ендокринологічне відділення

Мукомела Людмила ІванівнаЦукровий діабет – одна з хвороб, яка охоплює 70% серед усіх захворювань, 25% займають захворювання щитовидної залози і майже 5% - усі інші хвороби.

На боротьбу з цукровим діабетом націлена медична наука – ендокринологія. Ендокринна система – це вирішальна ланка в забезпеченні обміну речовин в організмі людини. Тому будь-які перебої в цій ланці ведуть до порушення функцій життєво важливих органів, що загрожує життєдіяльності людини.

В повоєнні роки в нашій області надання медичної допомоги хворим з ендокринологічною патологією здійснювалось терапевтичною службою.

Лише її 50-х роках розпочинається спеціалізація медичної допомоги. Першим кроком в ендокринологічному напрямку було створення протизобного диспансеру в м.Хмельницькому. Очолювала його від моменту створення і до 1957 року Закржевська Ганна Григорівна. Вона перша розробила заходи з профілактики зобної хвороби в області. З серпня 1957 року новим головним лікарем призначається Сачко Олександра Марківна. В штат диспансеру вводиться посада педіатра-ендокринолога. Наказом по Хмельницькому облздороввідділу №225 від 10.12.1957 року на цю посаду за сумісництвом на 0.5 ст. призначається Козловська Б.Н. Продовжується подальша диференціація спеціалізованої допомоги терапевтичного профілю населенню області – облздороввідділом вводяться посади обласних позаштатних спеціалістів. Згідно з відповідним наказом облздороввідділу (№70 від 3.02.58р.), на вищезгадані посади затверджуються відповідні фахівці; зокрема на посаду позаштатного обласного ендокринолога призначається Сачко О.М. Однак прогизобний диспансер ще не мав спеціалізованих ліжок.

Наприкінці 50-х років в обласній лікарні виділяються ліжка для ендокринологічних хворих, щоправда, поки що в складі терапевтичного відділення.

Наказом по Хмельницькому облздороввідділу №1435 від 5.12.61 року в Хмельницькій обласній лікарні вперше в нашій області створюється ендокринологічне відділення, завідувачем якого призначено Менделя І.Ф. випускника Вінницького медінституту, учасника Вітчизняної війни, полковника мед. служби у відставці. За його участю пожвавлюється робота з профілактики ендемічного зобу – як активної (антиструмінізація дітей, вагітних та породіль), так і пасивної (забезпечення населення області йодованою кухонною сіллю), форм лікування.

За підтримки тодішнього головного хірурга облздороввідділу к. мед. наук, Заслуженого лікаря Української РСР Ревякіна С.О., на Хмельниччині починає зростати кількість операції на щитовидній залозі з приводу зобної хвороби та тиреотоксикозу. Трохи згодом оперативні втручання дозволялися тільки в хірургічному відділенні обласної лікарні. Покази до операції вирішувались в тісній співпраці ендокринологів та хірургів, що в значній мірі запобігало післяопераційним ускладненням, особливо тиреотоксичним кризам. Важливу роль в хірургічному лікуванні хворих з патологією щитовидної залози відіграли хірурги Ревякін С.О., Вульман Й.О. Шаповалов І.М.

В 60-ті роки на Хмельниччині вперше розпочато заходи по активному виявленню хворих на цукровий діабет. Було започатковано виділення «груп ризику» у відношенні цукрового діабету, проводилися дослідження сечі на глюкозурію.

Згодом в штатний розклад районних та великих міських лікарень стали вводити посади лікарів-ендокринологів. Зокрема, у звіті ендокринологічної служби Хмельницької області за 1968 рік в розділі «кадри та мережа районних та міських лікарень» написано: «В м. Кам'янець-Подільеькому та 12 районах є штатні посади ендокринолога на 1 ставку, в 3-х районах по 0,5 ставки, в м. Хмельницькому – 1,5 ставки. Всього в районах та містах є 16 штатних посад ендокринологів». В 1969 році 21 лікар-ендокринолог займає відповідні посади, з них 20 лікарів пройшли курси по ендокринології. Зросла кількість ендокринологічних кабінетів з 3-х в 1961 році 3, до 19-в 1969 році.

Таким чином, в 60-ті роки в організаційному і кадровому відношенні ендокринологічна служба в області була повністю сформована. Створювали службу, віддали справі поліпшення медичної допомоги хворим із захворюваннями залоз внутрішньої секреції та їх профілактиці багато років свого життя, професійні здібності та уміння ряд талановитих лікарів-ендокринологів. Серед них районні ендокринологи: Марутовськиіі В.М. – Ярмолинецького району, Маяковська Г.К. – Легичівського району, Мазанюк Н.П. – Шепетівського району, Власюк А.С. - колишній головний лікар Славутського району і рай ендокринолог, Лисневський С.А. – Городоцького району, Савова С.В. – Старокостянтинівського району, Кормилецька З.Ф. – Красилівського району. Подоляк Й.А., Погорецький В.С.- м. Кам'янець-Подільського Шубкестель Ф.В., Тарасова Л.В. - м. Хмельницького

Самовіддано трудились педіатри-ендокринологи Мудра Н.Т., Ясінська В.Н., лікарі-ендокринологи обласної лікарні - Фамера Н.Ф., Кононенко В.Х., Коваленко С.І., Мехеда С.М., Шаренко М.Г.(нині заступник головного лікаря обласної лікарні, к.мед.п., заслужений лікар України, починала свою професійну роботу з ендокринологій).

Суттєво пожвавилася робоча по виявленню цукрового діабету з появою експрес-методів виявлення глюкозурії (лакмусові смужечки – «Глюкотест»).

Обласний ендокринолог Мендель І.Ф. подає облздороввідділу пропозиції щодо покращення роботи по виявленню хворих цукровим діабетом, Видається наказ, згідно з яким в амбулаторних закладах, починаючи з ФАПів, створюються «глюкозуричні пункти», завданням яких є досліджувати з допомогою «глюкотесту» сечу на глюкозурію всім амбулаторним хворим. Разом з цим, стаціонарним хворим в числі обов'язкових аналізів проводиться дослідження глюкози крові.

В 70-х роках в ендокринологічному відділенні працює лікар Тимочків Павло Михайлович, що також обіймав деякий час посаду завідуючого відділенням. Він узагальнив результати досліджень толерантності до вуглеводів у людей з факторами ризику у відношенні цукрового діабету. Дане дослідження лягло в основу дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук «Виявлення і диспансеризація хворих латентним діабетом».

З 1976 року ендокринологічне відділення обласної лікарні і ендокринологічну службу в області очолює лікар-ендокринолог, випускниця Одеського медінституту, вихованка Харківського інституту ендокринології Гусаренко Неля Григорівна. За 10-річний період її праці на цій посаді зроблено чимало для подальшого поліпшення медичної допомоги цій категорії хворих, розширення мережі ендокринних ліжок, удосконалення діагностики та лікування ендокринних захворювань.

Завершена ліквідація зобної ендемії. Збільшена з 50 до 120 кількість ліжок для ендокринних хворих за рахунок відкриття ендокринологічного відділення на 40 ліжок в Хмельницькій міській лікарні та на 30 ліжок в обласній дитячій лікарні. У всіх районах області працюють штатні ендокринологи.

За наслідками ретельного вивчення та аналізу стану ендокринологічної допомоги населенню області облздороввідділом видається наказ №355 від 18.11.82 року «Про заходи щодо покращення ендокринологічної допомоги населенню Хмельницької області». Його значення важко переоцінити. Реалізація наказу сприяла подальшому покращенню всіх складових медичної допомоги цій категорії хворих. Покращилося виявлення хворих цукровим діабетом. Підвищується увага до дітей, що мають діабет. Реальним кроком до покрашення якості їх життя є створення в м. Кам’янці-Подільському дитячого табору для цієї категорії дітей, де вони могли відпочивати на період літніх канікул, знаходячись під наглядом педіатрів-ендокринологів.

Впроваджена методика спостереження та лікування вагітних жінок, хворих цукровим діабетом. Покращився диспансерний нагляд і оздоровлення ендокринних хворих, що призвело до зниження інвалідності серед них.

Впроваджені нові методи обстеження хворих в обласній лікарні: радіологічні та ехоскопічні. Продовжується робота по підвищенню фахового рівня ендокринологів області.

З 1986 року відділення очолює Філик Майя Арсеніївна, випускниця Вінницького медичного інституту. Вона прийшла в обласну лікарню в 1979 році, маючи за плечима 10-річний стаж роботи у практичній охороні здоров'я на Волині та Поділлі. Очоливши відділення та ставши обласним позаштатним ендокринологом, Майя Арсентіївна спрямовує зусилля в першу чергу на вдосконалення діагностики ендокринних захворювань та впровадження і застосування найсучасніших методів лікування. Зокрема, разом з відділенням детоксикації впроваджено застосування плазмофорезу в комплексному лікуванні діабетичних ангіопатій, тиреотоксичних енцефалоофтальмопатій.

З 1989 року з'являється змога поліпшити диференційну діагностику захворювання наднирників та репродуктивної системи у жінок –радіоімунологічна лабораторія облонкодиспансеру розпочала визначати рівень лютеїнізуючого, фолікулостимулюючого гормонів та пролактину.

З метою раннього виявлення цукрового діабету у більшості стаціонарів області застосовується спрощений тест толерантності до вуглеводів (визначення рівня глюкози через 2 години після їжі).

Наступну «посадову естафету» обласного позаштатного ендокринолога та завідуючої ендокринологічним відділенням прийняла в 1997 році Мукомела Людмила Іванівна лікар вищої категорії, теж вихованка Вінницького медінституту, який закінчила в 1975 році. Розпочала трудову діяльність в сільській місцевості Білогірщини. В 1982 році закінчила клінічну ординатуру при Київському інституті ім. Богомольця. Мала досвід роботи за кордоном (працювала лікарем-інтерністо в Алжирі). В Хмельницькій обласній лікарні працює з 1982 року – одразу в ендокринології, з початку 90-х років – завідує відділенням.

За цей термін роботи їй вдалося створити обласну діабетичну асоціацію. Налагодити зв'язки з Українською та Міжнародною діабетичними асоціаціями, що допомагає краще лікувати хворих цукровим діабетом. Зокрема, відкрита школа діабету, пожвавилася робота по проведенню навчання по самоконтролю з хворим на цукровий діабет.

В поліклінічних закладах області функціонує 31 ендокринологічний кабінет, з них – 8 для обслуговування дитячого населення. Всього на 46,5 штатних посадах працює 41 лікар, на 7 дитячих штатних посадах – 6 лікарів, що складає 0.28 на 10000 населення (по Україні – 0,32). Для порівняння: в 1999 році в області всього було зареєстровано 38,25 штатних посад лікарів-ендокринологів, з них зайняті посади – 37,5; працювало фізичних осіб – 35. Останні ставки були укомплектовані за рахунок сумісництва.

Всього в даний час успішно функціонує 110 ендокринологічних ліжок у 4-х відділеннях стаціонарів області, що становить 0,66 дорослого та 0,87 дитячого населення на 10 тис. населення. Ендокринологічне відділення обласної лікарні розраховане на 40 ліжкомісць. Роботу відділення та ендокринологічного кабінету поліклініки обласної лікарні забезпечує 6 лікарів (2 вищої та 4 першої категорії). Це Мукомела Л.І., Кононенко В.Х., Філик М.А., Кобунько В. М., Кутасєвич Н.М. Лікар Могильницька Л.А. у 2004 році успішно захистила дисертацію кандидата медичних наук на тему: «Показники функціонального стану ендотелію при цукровому діабеті ІІ типу».

Серед середнього медперсоналу високим професіоналізмом, добросовісним ставленням до виконання службових обов'язків виділяються старша медсестра вищої категорії Козій Тетяна Іванівна, медсестри Левандовська Ольга Сергіївна, Бернада Валентина Миколаївна, Пальчиківська Олена Богданівна, Насєдкіна Тетяну Василівна, Іщук Людмила Миколаївна, Андрійчук Олена Олексіївна, буфетниці Богданова Ольга Іванівна, Луцькова Любов Олександрівна. Довгий час у відділені  працювала палатна медсестра Яковлева Людмила Семенівна.

У відділені надається допомога хворим з такими захворюваннями як цукровий діабет, хвороби щитовидної залози, гінофізарно-гіпоталамічної області, наднирників, яйників, генетичними патологіями та порушеннями обміну речовин. При обстеженнях застосовується визначення рівня гормонів гіпофізу, щитовидної залози, наднирників, статевих залоз. Широко застосовується УЗД-діагностика. Застосовується комп'ютерна томографія, радіологічні дослідження, дослідження біопсійного пунційного матеріалу щитовидної залози. У ряді випадків застосовується ендоскопічна діагностика. В практичній діяльності лікарів ендокринологічного відділення широко застосовується, окрім загальноклінічних аналізів, обстеження на гліколізований гемоглобін, мікро альбумінурію, імунологічні та цитологічні дослідження.

Лікарі відділення тісно співпрацюють з медико-генетичниі центром.

В лікуванні найчастіше використовуються не лише новітні препарати, а й методики та стандарти лікування, які відповідають світовим досягнення медицини. Приісладол може слугувати застосування як вітчизняних інсулінів (БАТ «Фар мак» га ЗАТ «Індар»), так і імпортних («Ново-Нордіск» – Данія, «Елай Лілі» – США, «Авентіс» - Німеччина). Окрім того, досить швидко широко застосування набувають зовсім нові препарати – аналоги інсулінів, застосування яких в області впроваджувалося на базі ендокринологічного відділення. Це Лантус, Лвемір, Ново-Мікс, Новорапід, Епайдра, Хумалог.

В зв'язку з відсутністю обласного ендокринологічного диспансеру, відділення обласної лікарні на чолі із завідуючою і головним позаштатним ендокринологом), виконує організаційно-методичну функцію в системі всієї ендокринологічної служби області.

Починаючи з і травня 1999 року ендокринологічне відділення обласної лікарні є головним координаційним центром на регіональному рівні щодо виконання Національної програми по цукровому діабету, прийнятої 21.05.1999 року наказом №549/99.

Однією з тез даної програми є створення комп'ютерної бази даних хворих на цукровий діабет «Синадіаб». Дана комп’ютерна програма дозволяє робиш оперативний аналіз за конкретно обраними критеріями – ускладнення, вік хворих, вид та дози інсулінів тощо. На данин момент в базу даних введено близько 7000 анкет хворих, що потребують інсулінотерапії. Продовжується робота по доповненню реєстру хворими, що отримують цукрознижуючі таблетовані препарати.

У відділенні працює школа самоконтролю по цукровому діабету, заняття в якій проводить ветеран ендокринологічної служби, к.мед.н., заслужений лікар України Тимочків П.М. Школа забезпечена науково-допоміжною літературою, навчальними таблицями, шприц-ручками, глюкометрами та тест-смужками для практичних занять. У навчальній кімнаті, де відбуваються заняття, є телевізор та відеомагнітофон для демонстрації касет з навчальними про рамами.

Одним з головних напрямків роботи ендокринологічної служби є профілактичний: виявлення захворювань на ранніх стадіях, боротьба з ускладненнями, боротьба з інвалідизацією та смертністю. Варто зазначити, що зараз показники поширеності захворюваності з ряду нозологій (зокрема, по цукровому діабету) є одними з кращих по Україні, а деякі й перевищують загальнодержавні.

з/п

Нозологія

Поширеність на

100 тис. населення

Захворюваність на

100 тис. населення

Область

Україна

Область

Україна

1.

Цукровий діабет

2976,9

2137,2

244,9

214,6

2.

ІЗЦД

344,2

300,9

26,7

21,6

3.

Тиреотоксикоз

138,8

96,2

13,9

13,1

4.

Гіпотиреоз

163,5

151,1

16,9

16,7

5.

Ожиріння

935,6

909,8

135,8

134,4

6.

Тиреоїдит

137,6

256,0

14,5

32,4

7.

Вузловий зоб

360,4

344,9

36,6

55,3

8.

Дифузний зоб І ст.

2478,7

3277,5

420,3

379,8

9

Дифузний зоб І-ІІ ст.

408,0

437,9

52,6

58,2

10.

Cr щитовидної залози

28,6

50,2

2,4

4,4

 

На сьогодні великий відсоток хворих на цукровий діабет забезпечений засобами самоконтролю – глюкометрами, тестовими смужками. 30% хворих одержують пеифілоиі форми інсулінів та мають шприц-ручки. Останні 5 років практично 100% інсулінозалежних хворих області одержують згідно до потреби відповідні види інсулінів безкоштовно, а діти, підлітки та вагітні, крім того, ще й глюкометри. Також на 100% забезпечені замісною терапією хворі на нецукровий діабет та хворобу Аддісона. Щорічно зростає відсоток безкоштовного забезпечення таблетованими препаратами хворих з цукровим діабетом – у 2006 ропі ця цифра складає 78%. Діти з нанізмом знаходяться під наглядом педіатрів, де на них заведений державний реєстр і практично на 100% забезпечені за рахунок держави саматотропіном.

За останні два роки вдалось значно знизити смертність – якщо в 2004 році вона складала 10,8, то в 2006 році 6,2, на 10 000 населення (а це на рівні державного показника).

Щорічно лікарями відділення проліковується до 1300 хворих, а всього з ендокринологічною патологією в області нараховується 83167 дорослих хворих, 31939 дітей.

Кількість хворих невпинно зростає щороку. Для порівняння: якщо в 1986 році хворих з цукровим діабетом нараховувалось близько 18000, то в 2006 – 40806 осіб.

Лікарі ендокринологічного відділення працюють в тісній співпраці з лікарями інших відділень, зокрема з детоксикологами, офтальмологами, нефрологами. судинними хірургами. Завдяки спільній роботі з ними вдається значно зменшити кількість та важкість ускладнень, а іноді і значно продовжити життя пацієнтам. Так. завдяки застосуванню апарату штучної нирки та перитоніального діалізу, життя 10 хворих цукровим діабетом, що перебували в термінальному стані з приводу хронічної ниркової недостатності, перевищує 5 років з моменту застосування цих процедур. Лікарями офтальмологічного відділення своєчасно діагностуються такі грізні ускладнення у хворих на цукровий діабет, як глаукома, неоваскуляризація та відшарування сітківки, масивні крововиливи. Такі пацієнти направляються ними для проведення лазерокоагуляції в офтальмологічні центри Одеси, Києва. Застосування разом з судинними хірургами препаратів α-ліпоєвої кислоти, вазопростану та лазеротерапії значно знизило кількість ампутацій  хворих з гангренами при цукровому діабеті.

Лікарі відділення здійснюють до 22-25 виїздів на рік у районні центри та міста області для надання екстреної та консультативної допомоги населенню.

Щорічно 5-6 разів на рік на базі обласної лікарні проводяться теоретичні семінари-конференції із залученням кращих фахівців інших лікувальних закладів, провідних вчених країни та професорсько-викладацького складу вузів Києва, Вінниці, Харкова, Івано-Франківська. Налагоджені контакти з представниками іноземних та вітчизняних фармацевтичних фірм, що сприяє проведенню цих заходів.

Лікарі ендокринологічного профілю беруть участь в міжрегіональних, загальнодержавних та європейських конференціях. Перед проходженням курсів підвищення кваліфікації всі молоді спеціалісти-ендокринологи проходять місячне стажування в ендокринологічному стаціонарі обласної лікарні.

В регіоні поновлено масову профілактику населення йодованою сіллю, котра була занедбана з розвалом СРСР. Обстеженнями, проведеними в 2005 році інститутом ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренка за сприянням ЮНЕСКО встановлено, що Хмельницька область знаходиться в зоні помірного дефіциту йоду. Індивідуальна профілактика проводиться вагітним та людям з дифузним збільшенням щитовидної залози першого ступеня препаратами йоду в адекватних дозах. Для цього ендокринологами відділення активно проводиться санпросвітробота – лікарі проводять виступи по телебаченню, радіо, публікують статті в періодиці беруть участь у випуску санбюлетнів.

Розвиток, становлення та робота відділення а також усієї ендокринологічної служби є результатом праці багатьох людей: лікарів, сестер та молодших медсестер, лаборанті, технічних працівників. Не дивлячись на труднощі сьогодення, відділення йде в ногу з світовими досягненнями медицини і зазнає позитивних якісних змін.