Відділення кардіоендоваскулярної хірургії

Відділення кардіо- та ендоваскулярної хірургії має 40 стаціонарних ліжок з 15.02.2010 та 6 ліжок палати інтенсивної терапії. Відділення у цілодобову режимі проводить лікування пацієнтів із гострими коронарними синдромами, порушеннями ритму серця, декомпенсацією серцевої діяльності завдяки створенню палати інтенсивної терапії на 6 ліжок та забезпеченні її неохідним. За 2010 рік у відділенні кардіо- та ендоваскулярної хірургії проліковано 1052 пацієнтів, прооперовано 888, виконано 1249 операцій. Середній ліжкодень дещо зменшився – 9,89. Доопераційний – 1,93, післяопераційний – 7,50 (практично не змінилось, але має тенденцію до зменшення).

Порівняно з 2010 роком звертає на себе увагу:

Продовжується виконання оперативних втручань з приводу аневризм аорти (грудного та черевного відділів), які є технічно одними із найбільш складних в кардіохірургії. Вперше виконано у 2011 році тимомектомію двом пацієнткам із міастенією, без летальності та ускладнень. Збільшилась кількість інтервенційних операцій, зокрема виконано 547 коронарографії проти 490 в минулому році. Проведено 165 стентувань

Нововведення за 2011 рік:

 

-      Вперше виконано аортокоронарне шунтування на працюючому серці із застосуванням вакуумних стабілізаційних систем Octopus, Medtronik (USA), які є напрогресивнішими на теперішній час у світі. Операції виконані без летальності та із відмінним результатом (рання екстубація, рання активізація, гладший післяопераційний період).

-         ендоваскулярне закриття дефекту міжпередсердної перетинки

-         стентування коарктації аорти (на Україні виконано близько 10 операцій)